Khuyến nông Phú Yên: Hỗ trợ dê giống cho các hộ dân tại xã An Dân, huyện Tuy An và xã An Phú, thành phố Tuy Hòa.

10/09/2019 08:35

Theo đó có 04 hộ dân thuộc xã An Phú, thành phố Tuy Hòa được hỗ trợ 04 con dê đực, 28 con dê cái và 06 con dê đực, 40 con dê cái cho 06 hộ dân thuộc xã An Dân, huyện Tuy An. Tham gia dự án, ngoài việc được hỗ trợ 100% giống, các hộ dân còn được hỗ trợ 30% chi phí thức ăn hỗn hợp cho dê sinh sản lứa đầu, được cán bộ phụ trách của Trung tâm hướng dẫn cách phòng trị, bệnh cho dê, kỹ thuật chăn nuôi dê thâm canh ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm tổ chức; liên kết với các cơ sở tiêu thụ sản phẩm dê thịt trên địa bàn tỉnh.


 
Giao dê giống cho các hộ dân xã An Dân, huyện Tuy An

Nằm trong hoạt động của dự án “Xây dựng vùng chăn nuôi dê thâm canh ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2020”. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã hỗ trợ 92 con dê giống (gồm 80 con dê cái giống Bách Thảo, 12 con dê đực giống Boer) và thức ăn hỗn hợp cho 12 hộ dân thuộc 2 xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa và xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa với kinh phí hỗ trợ con giống hơn 250 triệu đồng.

Hoàng Oanh
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên
Quảng cáo