Tham gia góp ý Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh phú Yên

17/09/2019 08:31
Tham gia góp ý Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh phú Yên

Tải về

Quảng cáo