Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Trị 2 thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm

20/09/2019 10:43
 
Đây là mô hình sản xuất lúa cho năng suất và chất lượng cao, được thực hiện đồng bộ từ khâu làm đất đến khi thu hoạch. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 50% chi phí mua lúa giống và 10% vật tư, được liên kết tiêu thụ sản phẩm.Vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019, trên diện tích 180ha, Hợp tác xã đã cho gieo sạ các loại giống TBR1, ĐV 108, ANS1, PY1, PY2 với 951 hộ dân tham gia, sản lượng lúa thương phẩm đạt được trên 100 tấn, được bán cho đơn vị thu mua là nhà máy xay xát Tú Loan ở tại địa phương. Vụ Hè Thu 2019, Hợp tác xã cho gieo sạ giống lúa ANS, có thời gian sinh trưởng từ 85 – 90 ngày trên diện tích 250ha với số hộ dân tham gia là 1.542 hộ. Viện Khoa học kỹ thuật Duyên Hải Nam Trung Bộ là đơn vị đã ký hợp đồng với Hợp tác xã thu mua toàn bộ lúa thương phẩm, giá thu mua cao hơn 300đồng/kg so với giá thị trường tại thời điểm thu mua. Nhờ vậy đã tạo sự phấn khởi cho bà con nông dân địa phương.

Ngoài liên kết sản xuất lúa thương phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm, Hợp tác xã còn liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để sản xuất lúa giống kết hợp bao tiêu sản phẩm, gồm các loại giống KD18, TH41, ML202, TH6 với hình thức thu mua 1kg lúa tươi = 1 kg lúa khô theo giá thị trường tại thời điểm. HTX tổ chức nghiệm thu và thu hoạch được 270 tấn lúa giống trên diện tích 60ha, giá bán tại thời điểm 5.300đ/kg, 1kg lúa giống thu lãi được 800đ/kg, cao hơn so với 1kg lúa thịt.Nhờ có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nên bà con nông dân đã mạnh dạn sản xuất các giống lúa mới, giảm mật độ gieo sạ, không bị thương lái ép giá. Chính vì vậy, Hợp tác xã DVNN Hòa Trị 2 rất chú trọng đến việc phát huy và nhân rộng mô hình này bằng hình thức sản xuất theo chuỗi bao tiêu sản phẩm, đồng thời tiến tới xây dựng thương hiệu gạo Phú Hòa, góp phần xây dựng huyện Phú Hòa trở thành huyện nông thôn mới.

 
Võ Dư Doãn
Trạm Khuyến nông huyện Phú Hòa
Quảng cáo