Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 41

17/10/2019 09:39
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động trên đất liền cấp 2-3.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 26- 28 0C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 29- 31 0C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 23 – 25 0C

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 24.803,7 ha, hiện đã thu hoạch được 23.758,8 ha năng suất ước đạt 67,2 tạ/ha, còn lại khoảng 65 ha chưa thu hoạch ở huyện Tuy An.

* Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 3.879 ha, cây lúa có các giai đoạn sinh trưởng khác nhau từ đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh, tại Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa.

          * Các cây trồng khác:

          - Mía: Niên vụ 2019-2020: 23.609 ha.  GĐST: Vươn lóng

          - Sắn: Niên vụ 2019-2020: 26.981,6 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

          - Rau các loại: 3.738 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

          - Đậu các loại: 2.182 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn

          - Ngô: 3.123,2 ha. GĐST: Cây con - Thu hoạch.

          - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Cao su: 4.205 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Điều: 521ha: GĐST: Kinh doanh

- Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Cà phê: 547ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

- Cây ăn quả: 5.250ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

 

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

* Lúa vụ Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 24.803,7 ha, hiện đã thu hoạch được 23.758,8 ha năng suất ước đạt 67,2 tạ/ha

* Lúa vụ Mùa 2019: đã gieo sạ 3.879 ha, giai đoạn đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh, tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

- Bệnh đốm nâu gây hại với tổng diện tích 5 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 3 ha, TLB 2-3 % lá; diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, TLB 5-6% lá, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại huyện Sông Hinh.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại tổng diện tích 163 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 153 ha, mật độ 2-4 con/m2; diện tích nhiễm nhẹ 10ha, mật độ 11-30 con/m2, gây hại tại các xã, phường TX. Sông Cầu và huyện Tuy An.

+ Tuy An: Sâu phát sinh và gây hại tổng diện tích 148 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 143 ha, mật độ 6-7 con/m2, tuổi 4-5; diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, mật độ 11 con/m2, tuổi 4-5 rải rác tại các xã.

+ Sông Cầu: Sâu phát sinh và gây hại tổng diện tích 15 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 10 ha, mật độ 2-4 con/m2; diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, mật độ 15-30 con/m2, rải rác tại các xã.

2. Cây rau các loại

- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,7 ha, TLB: 5-10% cây, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại với tổng diện tích nhiễm nhẹ 3,2 ha, mật độ 2-7 con/m2; GĐST cây con – thu hoạch, tại các huyện sau:

+ Đông Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,1 ha, mật độ 2-4 con/m2, tuổi 2-3, GĐST cây con - thu hoạch, tại xã Hòa Thành.

+ Tuy An: Sâu gây hại diện tích 3 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 2-3 con/m2, diện tích nhiễm trung bình 1 ha, mật độ 5-7 con/m2’ GĐST vươn lóng, tại xã An Ninh Đông, An Mỹ, An Hòa, An Hiệp.

+ TP. Tuy Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,1 ha, mật độ 2-4 con/m2, T3-6, GĐST vươn lóng, tại xã Hòa Kiến.

4. Cây sn: 

- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 3.010 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 757 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 853 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 1.400 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân, lá cụ thể:

+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 2.650 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 600 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 750 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 1.300 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con - PT thân, lá tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 200 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 82 ha  TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 53 ha, TLB 20% cây, DT nhiễm nặng 65 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con- PT thân, lá tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.

+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 50 ha, GĐST cây tích lũy tinh bột. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 15 ha TLB 5-20 % cây; DT nhiễm TB 20 ha TLB 20-50% cây; DT nhiễm nặng 15 ha TLB 50 - 100% cây, tại các xã Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Thịnh, Sơn Thành Tây.

+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 110 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 60 ha TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 30 ha TLB 12-30% cây; DT nhiễm nặng 20 ha TLB 40 - 100% cây, GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Xuân Quang 3, Xuân Phước, Xuân Lãnh...

- Rệp sáp bột hồng gây hại diện tích nhiễm nhẹ 30 ha, TLH 5 – 10 % cây, giai đoạn phát triển thân lá, rải rác tại huyện Sông Hinh.

5. Cây cao lương

Cây cao lương được gieo trồng tại xã An Hòa, huyện Tuy An với diện tích 70/73 ha, tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

- Sâu keo mùa thu: Sâu gây hại tổng diện tích 13 ha, trong đó, diện tích nhiễm nhẹ 7 ha, mật độ 2-3 con/m2, tuổi 4-5; diện tích nhiễm trung bình 4 ha, mật độ 6 con/m2, tuổi 3-5; diện tích nhiễm nặng 2 ha, mật độ 10 con/m2, tuổi 3-5, tại xã An Hòa.

- Bệnh đốm lá phát sinh diện tích dưới nhiễm 5 ha, TLB 3% lá.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Mùa 2019: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại trên lúa giai cuối đẻ nhánh.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu đục thân, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn vươn lóng – trỗ cờ.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn lan rộng và rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại.

- Câu cao lương xuất hiện đối tượng Sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại,

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa mùa để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.

- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.

- Tập trung điều tra, phát hiện xén tóc hại mía tại các địa phương có diện tích trồng mía lớn. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn, rệp sáp bột hồng hại sắn, xén tóc hại mía cho nông dân.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.    

 

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Quảng cáo