Hiệu quả từ mô hình “Cơ giới hóa trong khâu trồng và bón phân cho cây mía” tại xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa

22/11/2019 05:17
       
Mô hình thực hiện trên quy mô diện tích 04 ha, số hộ tham gia là 04 hộ; các loại  máy, thiết bị được hỗ trợ gồm: 02 giàn thiết bị trồng, bón phân Kubota SP420; trong đó nhà nước hỗ trợ 75%, các hộ nông dân tham gia mô hình đối ứng 25% theo giá trị thiết bị và được tập huấn kỹ thuật hướng dẫn vận hành giàn thiết bị ngay trên đồng ruộng.
Để đáp ứng các tiêu chí của mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và UBND xã Ea Chà Rang phối hợp triển khai công tác lựa chọn, đánh giá khả năng thực hiện của các hộ tham gia mô hình. Theo đó, các hộ tham gia mô hình cần phải có diện tích đất trồng mía nhiều, có khả năng đối ứng, có tinh thần tiên phong áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất mía. Vùng thực hiện mô hình có diện tích tập trung, đất đai phù hợp nằm trong vùng mía nguyên liệu, gần đường, thuận tiện cho việc tổ chức tham quan, học tập mô hình.

Đến nay, nhờ áp dụng biện pháp trồng, bón phân bằng cơ giới hóa vào sản xuất cây mía, mô hình Hỗ trợ thiết bị trong cơ giới hóa sản xuất mía của Trung tâm Khuyến nông triển khai tại xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa đã giúp bà con nông dân địa phương giảm được chi phí từ 30 – 40% so với làm thủ công; cây mía sinh trưởng, phát triển tốt hơn, dễ dàng trong khâu chăm sóc, quản lý, giúp mía phát triển tốt, hiệu quả, đạt năng suất trên 100 tấn/ha.
Ông Thái Hồng Tân, Chủ tịch UBND xã Ea Chà Rang cho biết: Trung tâm Khuyến nông  triển khai mô hình cơ giới hóa trong khâu trồng mía đã giúp cho bà con nông dân địa phương tiết kiệm được 01 lần cày (chi phí 1 lần cày 1.000.000đồng/ha), mỗi 1 ha giảm được 10 công lao động trong khâu trồng và bón phân . Như vậy mỗi 1ha giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí được 2.000.000đồng so với canh tác thủ công, làm tăng thu nhập cho người trồng mía./.
                                                                                            Huỳnh Tấn Vinh
                                                                   Trạm Khuyến nông huyện Sơn Hòa


Quảng cáo