Tập huấn kỹ thuật chuyên ngành, vai trò chủ lực trong công tác đào tạo năng lực khuyến nông

09/12/2019 02:08


Thông qua nội dung chương trình các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên ngành, đội ngũ cán bộ khuyến nông, đối tượng chuyển giao các cấp và hệ thống cộng tác viên khuyến nông ở các địa phương có thêm những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và thành thạo các phương pháp, kỹ năng hoạt động khuyến nông. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên ngành còn bổ sung thêm những kiến thức mới, phương pháp sản xuất khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, kinh nghiệm thực tế cho các đối tượng tham gia lớp học. Qua đó, các cán bộ khuyến nông, đối tượng chuyển giao và cộng tác viên khuyến nông  sẽ là những hạt nhân tiêu biểu trong việc trao đổi, truyền đạt lại những kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến đến bà con nông dân tại địa phương. 


Trong năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên ngành với các nội dung về ứng dụng cơ giới hóa và giải pháp tưới nước tiết kiệm cho cây trồng, hướng dẫn các học viên phương pháp tưới nước tiết kiệm và phương thức ứng dụng trong canh tác nông nghiệp công nghệ cao, giới thiệu một số loại máy móc ứng dụng cho sản xuất mía tại tỉnh Phú Yên; kỹ thuật nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho cá mú, cá chình bông, nắm bắt các đặc điểm sinh học, các biện pháp phòng và trị bệnh cho cá mú, cá chình bông thương phẩm... Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, học viên và giảng viên cùng nhau  trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, liên quan đến nội dung chủ đề tập huấn. Sau một ngày rưỡi học lý thuyết, học viên được đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại một số mô hình tiêu biểu trong tỉnh như  mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể xi măng tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, mô hình ứng dụng cơ giới hóa và giải pháp tưới tiết kiệm cho cây mía tại xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa và tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa.

Việc tham quan giúp các học viên có những trao đổi, hiểu biết sâu hơn, thực tế hơn về nội dung đã tập huấn, học viên cũng nhận được sự chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất từ các hộ mô hình tiêu biểu cũng như sự phân tích trực tiếp về kỹ thuật của giảng viên. Việc tham gia lớp tập huấn cũng là cơ hội để các cán bộ khuyến nông, đối tượng chuyển giao cấp huyện, xã và cộng tác viên khuyến nông tại các địa phương trong tỉnh có điều kiện gặp gỡ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên ngành đã giúp cho các học viên có thêm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời nâng cao kỹ năng truyền đạt giúp đội ngũ cán bộ khuyến nông, cán bộ chuyển giao các cấp và cộng tác viên khuyến nông thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong quá trình công tác tại địa phương. Các cán bộ khuyến nông, cán bộ chuyển giao các cấp và cộng tác viên khuyến nông sau khi được tập huấn, đào tạo sẽ là những hạt nhân tiêu biểu trong việc tuyên truyền công tác khuyến nông tại địa phương./.

 
Huỳnh Yến Nhi
Trung tâm Khuyến nông
Quảng cáo