Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 2 năm 2020

10/01/2020 10:04
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần mây thay đổi, nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, ngày nắng nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 23- 25 oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 26 - 28 oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 20 - 22 oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 4.675 ha, tại Tuy An, Đồng Xuân, TX. Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hoà, TP. Tuy Hoà; hiện nay đã thu hoạch 4.012 ha, năng suất ước đạt 31 ha/tạ tại huyện Đồng Xuân, Sông Hinh và TX. Sông Cầu.

* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 25.252 ha

* Các cây trồng khác:

- Mía: Niên vụ 2019-2020: 24.266 ha.  GĐST: Vươn lóng

- Sắn: Niên vụ 2019-2020: 28.181 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

- Sắn: Niên vụ 2020-2021: 4.010 ha. GĐST: Cây con

- Rau các loại (2020): 822 ha. GĐST: Cây con.

- Đậu các loại (2020): 140 ha. GĐST: Cây con

- Ngô trồng mới: 603 ha. GĐST: Cây con

- Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

* Lúa Mùa 2019: Đã gieo sạ 4.675 ha, đã thu hoạch 4.012 ha tại Tuy An, Đồng Xuân, TX. Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hoà, TP. Tuy Hoà. Tình hình sinh vật gây hại trên lúa Mùa ổn định, diện tích còn lại hiện đang thu hoạch.

* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 25.252 ha; giai đoạn sinh trưởng: Mạ - đẻ nhánh. Tình hình sinh vật gây hại trên Lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:

- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 164,5 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 163,5 ha (Đông Hòa 23 ha; Phú Hòa 10,5 ha; Tây Hòa 125 ha; TP. Tuy Hòa 5 ha), TLH 2 – 3 % dảnh; diện tích nhiễm nhẹ 1 ha (Đồng Xuân), TLH 5 % dảnh.

- Bọ trĩ phát sinh và gây hại tổng diện tích nhiễm 125,5 ha, TLH 3 - 8% dảnh hại, trong đó: diện tích dưới nhiễm 105,5 ha (Đông Hòa 9 ha; Sông Cầu 5 ha; Sông Hinh 5 ha; Sơn Hòa 1,5 ha; Tây Hòa 85 ha) TLH 3 – 5 % dảnh hại; diện tích nhiễm nhẹ 20 ha TLH 8% dảnh hại tại huyện Đồng Xuân.

- Ốc bươu vàng phát sinh rải rác với diện tích dưới nhiễm 8,5 ha (Sông Hinh 3 ha; Phú Hòa 4,5 ha; TP. Tuy Hòa 1 ha), TLH 2 – 4% dảnh hại.

- Sâu keo phát sinh rải rác diện tích dưới nhiễm 16 ha, mật độ 0,5 – 1 con/m2 tại huyện Tây Hòa.

- Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh rải rác với diện tích dưới nhiễm 9 ha, mật độ 8 con/m2 tại huyện Đông Hòa.

2. Cây rau các loại

- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,5 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu đục quả gây hại trên cây đậu cove với diện tích 0,15 ha, TLH 2 – 3 % quả, GĐST ra hoa - đậu quả, tại HTX Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 8,3 ha, (Phú Hòa 0,5 ha; Đông Hòa 0,6 ha; Đồng Xuân 4 ha; Tuy An 2 ha; TP. Tuy Hòa 1,2 ha), mật độ 2-3 con/m2; GĐST nẩy mầm - cây con – vươn lóng.

4. Cây sn: 

- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 4.702ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 2.232 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.300 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 1.170 ha, TLB 80-100%, GĐST thu hoạch cụ thể:

+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 3.800 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 1.800 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 1.000 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 1.000 ha, TLB 80-100%, GĐST thu hoạch tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 900 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 430 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 300 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 170 ha, TLB 50% cây, GĐST thu hoạch tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.

+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha TLB 5-10 % cây GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Hòa Hội.

5. Cây lạc

- Bệnh lỡ cổ rễ gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, TLB 3 % cây tại HTX Xuân Quang 2 và Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Mùa 2019: Tình hình sâu bệnh ổn định

- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020:  Bọ trĩ; ốc bươu vàng, chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; sâu năn có khả năng phát sinh ở các giai đoạn sinh trưởng tiếp theo của cây lúa.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn giảm do nông dân trong mùa vụ thu hoạch.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Đông Xuân  để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.

- Tiếp tục triển khai công văn số: 2570/SNN-TTBVTV V/v tăng cường công tác diệt chuột trên lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020 của Sở Nông Nghiệp và PTNT.

- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng ngô,  sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.

- Tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình sinh vật hại trên cây tiêu, bệnh chết chậm, thán thư tiếp tục gây hại.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.  

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Quảng cáo