Tự công bố chất lượng sản phẩm - Hạt đác rim vườn xanh

31/03/2020 08:16
1. Tên cơ sở
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm vườn xanh-Trần Thị Mỹ Được
2. Địa chỉ
Khu đô thị mới Hưng Phú, phường 5, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
3. Tên sản phẩm tự công bố
HẠT ĐÁC RIM VƯỜN XANH
Quảng cáo