Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 14-2020

03/04/2020 07:15
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, trời nắng nóng, gió Đông bắc cấp 2, cấp 3.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 25- 27 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 30 - 32 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21 - 23 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020:
- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904 ha, giai đoạn:  thu hoạch
- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: chín sáp – chín hoàn toàn
- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: chín sữa – chín sáp
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2019-2020): 15.292,4 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch
- Mía (niên vụ 2020-2021): 9.368,6 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn (niên vụ 2019-2020): 5.437 ha. GĐST: Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 17.846 ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.332 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 839 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 984,5 ha. GĐST: Cây con – Thu hoạch
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: chín sáp  – thu hoạch, đã thu hoạch được 1.446 ha năng suất ước đạt 60,3 tạ/ha. Hiện nay tại thị xã Sông Cầu có 82 ha bị thiếu nước cục bộ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa (xã Xuân Thọ 1:17 ha; xã Xuân Phương: 5 ha, Xuân Thịnh: 60 ha). Tình hình sinh vật gây hại trên lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:
- Chuột phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,2 ha, TLH 3 – 5 % dảnh hại, GĐST: chín sữa - chín sáp tại huyện Sơn Hòa.
- Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 66,8 ha, TLB 12 – 16 % cây, GĐST chín sữa – chín hoàn toàn, tại huyện Tuy An (65 ha), Sông Hinh (1) và TP. Tuy Hòa (0,8 ha)
- Bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 15 ha, TLB 11 – 18 % lá, GĐST chín sữa - chín sáp, tại huyện Tuy An.
- Bệnh thối thân phát sinh và gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 12 ha TLB 6-10 % cây, GĐST chín sữa - chín sáp tại huyện Tuy An.
- Bệnh đen lép hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5,4 ha (Sông Hinh 3 ha; Sơn Hòa 2,4), TLB 4-10% dảnh hại, GĐST: chín sáp.
- Bệnh đạo ôn trên lá phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha TLB 5-10% lá GĐST: chín sáp tại TP. Tuy Hòa.
- Rầy nâu gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 8,7 ha, mật độ 1.000 con/m2 GĐST trỗ - chín hoàn toàn, tại huyện Đông Hòa (3,5 ha), Tây Hòa (5 ha) và TP. Tuy Hòa (0,2 ha).
- Ngoài ra, còn có sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
2. Cây rau các loại
- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,2 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 7,4 ha (Phú Hòa 0,5 ha; Đông Hòa 0,4 ha; TP. Tuy Hòa 0,5 ha; Tuy An 6 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST 8 đến 10 lá – vươn lóng.
4. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 3.157 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 1.390 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.120 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 647 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân cụ thể:
+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 1.250 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 600 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 450 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 200 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 760 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 350 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 280 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 130 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 325 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 150 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 120 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 55 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 812 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 280 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 270 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 262 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với nhiễm nhẹ 10 ha, TLB 5-10% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
- Nhện đỏ gây hại với diện tích 201,4 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 150 ha, TLB 3-5% lá tại huyện Sông Hinh; DT nhiễm trung bình 51,4 ha, TLB 40% lá, GĐST cây con – phát triển thân lá, cụ thể:
+ Sông Hinh: Nhện gây hại với diện tích 200 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 150 ha, TLB 2-3% lá; diện tích nhiễm trung bình 50 ha, TLB 5-10% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Nhện gây hại với diện tích nhiễm nhiễm nhẹ 1,4 ha, TLB 2-3 % lá GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
7. Cây tiêu
Tại huyện Tây Hòa, một số bệnh gây hại như bệnh chết chậm có diện tích nhiễm nhẹ 8 ha, TLB 0,4 - 1,6% trụ.
Ngoài ra, trên cây tiêu còn có bệnh chết nhanh, bệnh thán thư và tuyến trùng gây hại ở hầu hết các vườn tiêu. Bệnh xuất hiện trên cây tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020: chuột, bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông, rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đen thối hạt,..... tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn làm trỗ – chín.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 2020-2021.
- Cây tiêu: bênh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trong thời gian đến thời tiết ban ngày nắng nóng, ban đêm có sương nhẹ rất dễ ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa, do đó đề nghị các địa phương cần chú ý:
- Trên cây lúa: Cần chú theo dõi chặt chẽ các dối tượng như: đạo ôn cổ lá, cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, sâu đục thân,… kịp thời hướng dẫn nông dân phòng trừ có hiệu quả, tránh lây lan ra diện rộng.
- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con.
- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, trời nắng nóng, gió Đông bắc cấp 2, cấp 3.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 25- 27 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 30 - 32 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21 - 23 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020:
- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904 ha, giai đoạn:  thu hoạch
- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: chín sáp – chín hoàn toàn
- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: chín sữa – chín sáp
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2019-2020): 15.292,4 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch
- Mía (niên vụ 2020-2021): 9.368,6 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn (niên vụ 2019-2020): 5.437 ha. GĐST: Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 17.846 ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.332 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 839 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 984,5 ha. GĐST: Cây con – Thu hoạch
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: chín sáp  – thu hoạch, đã thu hoạch được 1.446 ha năng suất ước đạt 60,3 tạ/ha. Hiện nay tại thị xã Sông Cầu có 82 ha bị thiếu nước cục bộ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa (xã Xuân Thọ 1:17 ha; xã Xuân Phương: 5 ha, Xuân Thịnh: 60 ha). Tình hình sinh vật gây hại trên lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:
- Chuột phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,2 ha, TLH 3 – 5 % dảnh hại, GĐST: chín sữa - chín sáp tại huyện Sơn Hòa.
- Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 66,8 ha, TLB 12 – 16 % cây, GĐST chín sữa – chín hoàn toàn, tại huyện Tuy An (65 ha), Sông Hinh (1) và TP. Tuy Hòa (0,8 ha)
- Bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 15 ha, TLB 11 – 18 % lá, GĐST chín sữa - chín sáp, tại huyện Tuy An.
- Bệnh thối thân phát sinh và gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 12 ha TLB 6-10 % cây, GĐST chín sữa - chín sáp tại huyện Tuy An.
- Bệnh đen lép hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5,4 ha (Sông Hinh 3 ha; Sơn Hòa 2,4), TLB 4-10% dảnh hại, GĐST: chín sáp.
- Bệnh đạo ôn trên lá phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha TLB 5-10% lá GĐST: chín sáp tại TP. Tuy Hòa.
- Rầy nâu gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 8,7 ha, mật độ 1.000 con/m2 GĐST trỗ - chín hoàn toàn, tại huyện Đông Hòa (3,5 ha), Tây Hòa (5 ha) và TP. Tuy Hòa (0,2 ha).
- Ngoài ra, còn có sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
2. Cây rau các loại
- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 0,2 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 7,4 ha (Phú Hòa 0,5 ha; Đông Hòa 0,4 ha; TP. Tuy Hòa 0,5 ha; Tuy An 6 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST 8 đến 10 lá – vươn lóng.
4. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 3.157 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 1.390 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.120 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 647 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân cụ thể:
+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 1.250 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 600 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 450 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 200 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 760 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 350 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 280 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 130 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 325 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 150 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 120 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 55 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 812 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 280 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 270 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 262 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với nhiễm nhẹ 10 ha, TLB 5-10% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
- Nhện đỏ gây hại với diện tích 201,4 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 150 ha, TLB 3-5% lá tại huyện Sông Hinh; DT nhiễm trung bình 51,4 ha, TLB 40% lá, GĐST cây con – phát triển thân lá, cụ thể:
+ Sông Hinh: Nhện gây hại với diện tích 200 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 150 ha, TLB 2-3% lá; diện tích nhiễm trung bình 50 ha, TLB 5-10% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Nhện gây hại với diện tích nhiễm nhiễm nhẹ 1,4 ha, TLB 2-3 % lá GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
7. Cây tiêu
Tại huyện Tây Hòa, một số bệnh gây hại như bệnh chết chậm có diện tích nhiễm nhẹ 8 ha, TLB 0,4 - 1,6% trụ.
Ngoài ra, trên cây tiêu còn có bệnh chết nhanh, bệnh thán thư và tuyến trùng gây hại ở hầu hết các vườn tiêu. Bệnh xuất hiện trên cây tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020: chuột, bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông, rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đen thối hạt,..... tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn làm trỗ – chín.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 2020-2021.
- Cây tiêu: bênh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trong thời gian đến thời tiết ban ngày nắng nóng, ban đêm có sương nhẹ rất dễ ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa, do đó đề nghị các địa phương cần chú ý:
- Trên cây lúa: Cần chú theo dõi chặt chẽ các dối tượng như: đạo ôn cổ lá, cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, sâu đục thân,… kịp thời hướng dẫn nông dân phòng trừ có hiệu quả, tránh lây lan ra diện rộng.
- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con.
- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

Tác giả: Nguyễn Lê Lanh Đa
Quảng cáo