Tự công bố chất lượng sản phẩm - Nước mắm Thanh Hải

03/04/2020 02:56
1. Tên cơ sở
Cơ sở nước mắm Thanh Hải
2. Địa chỉ:
Khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
3. Tên sản phẩm tự công bố:
NƯỚC MẮM
Quảng cáo