Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 16-2020

17/04/2020 09:20
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, trời nắng nóng, riêng ngày 13 và 14 có mưa vừa đến mưa to, gió Đông bắc xen kẽ Đông nam cấp 2, cấp 3.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 26- 28 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 30 - 32 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 22 - 24 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020:
- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904 ha, giai đoạn:  thu hoạch xong
- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: Đang thu hoạch.
- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: chín sữa – chín sáp.
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2019-2020): 6.890 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch
- Mía (niên vụ 2020-2021): 17.747 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn (niên vụ 2019-2020): 4.422 ha. GĐST: Thu hoạch
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 20.196 ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.283 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 805 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 20.196 ha. GĐST: Cây con – Thu hoạch
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: chín sáp  – thu hoạch, đã thu hoạch được 17.826 ha năng suất ước đạt 72,4 tạ/ha. Do mưa lớn kéo dài trong ngày 13/4 nên gây đổ ngã lúa Đông Xuân với diện tích 2.478 ha tại huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Tây Hòa và TP.Tuy Hòa.
- Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 17 ha, TLB 12 – 16 %, GĐST chín sáp – thu hoạch, tại huyện Tuy An (15 ha) và Sông Hinh (2 ha)
- Bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, TLB 11 – 18 % lá, GĐST chín – thu hoạch, tại huyện Tuy An.
- Bệnh thối thân phát sinh và gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 2 ha TLB 6-10 % cây, GĐST chín – thu hoạch tại huyện Tuy An.
- Bệnh đen lép hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3 ha TLB 4-10% dảnh hại, GĐST: chín sáp tại huyện Sông Hinh.
- Ngoài ra, còn có một số loại đối tượng sinh vật gây hại khác như rầy nâu, sâu đục thân ... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
2. Cây rau các loại
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu tơ, sâu ăn lá... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5 ha (Đông Hòa 0,5 ha; TP. Tuy Hòa 0,5 ha; Tuy An 4 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST  cây con  – vươn lóng.
4. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 3.405 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 1.598 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.160 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 647 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân cụ thể:
+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 1.320 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 650 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 470 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 200 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 900 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 470 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 300 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 130 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 325 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 150 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 120 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 55 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 850 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 318 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 270 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 262 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với nhiễm nhẹ 10 ha, TLB 5-10% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
- Nhện đỏ gây hại với diện tích 251,2 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 200 ha, TLB 3-5% lá tại huyện Sông Hinh; DT nhiễm trung bình 51,2 ha, TLB 40% lá, GĐST cây con – phát triển thân lá, cụ thể:
+ Sông Hinh: Nhện gây hại với diện tích 250 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 200 ha, TLB 2-3% lá; diện tích nhiễm trung bình 50 ha, TLB 5-10% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Nhện gây hại với diện tích nhiễm nhiễm nhẹ 1,2 ha, TLB 2-3 % lá GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
7. Cây tiêu
Tại huyện Tây Hòa, bệnh chết chậm gây hại với  diện tích nhiễm nhẹ 9 ha, TLB 0,4 - 1,6% trụ.
Ngoài ra, trên cây tiêu còn có bệnh chết nhanh, bệnh thán thư và tuyến trùng gây hại ở hầu hết các vườn tiêu. Bệnh xuất hiện trên cây tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
8. Cây dừa
- Bọ cánh cứng gây hại nhiễm nhẹ diện tích 550 ha với TLH 10-20%, cấp hại phổ biến ở cấp A tại TX. Sông Cầu.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020: bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt..... tiếp tục gây hại trên lúa trà muộn.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 2020-2021.
- Cây tiêu: bênh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trong thời gian đến thời tiết ban ngày nắng nóng, ban đêm có sương do đó đề nghị các địa phương cần chú ý:
- Trên cây lúa: Triển khai các hoạt động ra quân diệt chuột để hưởng ứng tháng ra quân diệt chuột (tháng 5 hằng năm).
- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con – vươn lóng.
- Trên cây sắn: Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên sắn để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại như khảm lá sắn, nếu gây hại nặng kịp thời truyên truyền vận động nông dân tiêu hủy.
Hiện nay, xuất hiệnmưa dông ở một số địa phương, nông dân tiếp tục trồng sắn. Do đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động nông dân không sử dụng hom giống sắn đã bị nhiễm bệnh và giống sắn HLS11 nhiễm nặng bệnh khảm láđể trồng.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN
Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Quảng cáo