Tự công bố chất lượng sản phẩm - Nước mắm truyền thống Hương Lụa

07/05/2020 09:22
1. Tên cơ sở: Nước mắm Hương Lụa
2. Địa chỉ cơ sở: Thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
3. Tên sản phẩm công bố: Nước mắm truyền thống Hương Lụa
Quảng cáo