Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 21-2020

20/05/2020 03:30
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, trời ít mây, đêm không mưa, ngày ngắng nóng, gió nhẹ.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 28 – 30 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 32 – 34 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 24 – 26 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Hè Thu 2020:
- Trà sớm (10/3 – 19/5/2020): diện tích: 2.698,5 ha, giai đoạn: mạ - chín sáp.
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2020-2021): 22.074,6 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 23.426 ha. GĐST: Cây con – tích luỹ tinh bột
- Rau các loại (2020): 1.348 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 772 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 775,5 ha. GĐST: Cây con
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Hè Thu 2020 trà sớm đã gieo sạ được 2.698,5 ha (Đông Hòa 1.031,5 ha, Sông Cầu 200 ha, Tuy An 167 ha, Tây Hòa 1.100 ha, Đồng Xuân 200 ha), GĐST: mạ - chín sáp (50ha lúa giai đoạn chín sáp ở Tuy An) có xuất hiện một số loại đối tượng sinh vật dưới mức nhiễm như chuột, sâu đục thân, sâu keo, bọ trĩ... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,9 ha, TLB: 5-10%, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp thuộc huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu tơ gây hại trên các loại rau ăn lá, bệnh đốm mắt cua trên rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
 
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2,5 ha (Tuy An 2 ha, Phú Hòa 0,5 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST  cây con  
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Hè Thu 2020 trà sớm: một số đối tượng sinh vật gây hại như chuột, ốc bươu vàng, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trong thời gian đến đề nghị các địa phương cần chú ý:
- Trên cây lúa:
+ Trên lúa Hè Thu trà sớm cần tập trung điều tra, phát hiện và hướng dẫn phòng trừ kịp thời khi sâu bệnh có nguy cơ gây hại nặng.
+ Tăng cường triển khai các biện pháp diệt chuột trước khi gieo sạ lúa Hè Thu trà chính. Đồng thời, các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động diệt chuột sau tuần lễ ra quân phong trào Tháng diệt chuột.
+ Làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng để tiêu diệt mầm móng sâu bệnh lưu tồn trong đất, tàn dư cây trồng, bờ ruộng,….
+ Khuyến cáo các địa phương hạn chế sử dụng các giống nhiễm rầy, nhiễm bệnh khô vằn, thối thân…
- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN
Tác giả: Nguyễn Lê Lanh Đa
Quảng cáo