Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hía thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên

17/06/2020 08:28
Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hía thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên

Tải về

Quảng cáo