Hội thảo về lồng ghép giới trong hoạt động khuyến nông

14/08/2020 02:24

Tham gia Hội thảo có đại diện các đơn vị: UN Women tại Việt Nam, Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia và Trung tâm Khuyến nông 4 tỉnh (Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Nam và Phú Yên). Hội thảo nhằm mục đích đóng góp cho các phát hiện ban đầu của Nhóm nghiên cứu, trình bày phương pháp nghiên cứu và đề xuất các kiến nghị để có thể xây dựng hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạt động khuyến nông.

Tại buổi hội thảo các đại biểu đã được nghe các báo cáo: UN Women tại Việt Nam và công tác lồng ghép giới trong nông nghiệp do đại diện tổ chức UN Women trình bày; báo cáo Kết quả đánh giá sơ bộ về lồng ghép giới trong khuyến nông do đại diện Nhóm nghiên cứu trình bày. Ngoài ra các đại biểu còn trao đổi nhóm về các vấn đề giới trong khuyến nông: Vần đề giới và các chính sách khuyến nông: Thực trạng và giải pháp;  vấn đề giới và các dịch vụ khuyến nông: Cơ hội và rào cản; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay về giới và khuyến nông.


         * Hội thảo về lồng ghép giới trong hoạt động khuyến nông     Ảnh: Minh Nhật
                                                 
Phát biểu kết thúc Hội thảo, bà Hạ Thúy Hạnh – Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết thông qua Hội thảo có rất nhiều ý kiến đóng góp và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế để từ đó Nhóm nghiên cứu có cơ sở xây dựng kế hoạch trong thời gian tới cho đạt hiệu quả. Đề nghị Nhóm nghiên cứu việc lồng ghép giới trong hoạt động khuyến nông ngoài việc đề ra các cơ chế chính sách trong hoạt động khuyến nông còn đề xuất một số mô hình hiệu quả về giới trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và tư vấn dịch vụ khuyến nông; xây dựng chỉ số về giới trong các vấn đề xây dựng mô hình, đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền và tư vấn về giới, đồng thời xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác về giới trong hoạt động khuyến nông nhằm phục vụ cho cán bộ khuyến nông các cấp trong việc lồng ghép giới trong hoạt động khuyến nông và sản xuất nông nghiệp.

Được biết, nhằm có được những thông tin cụ thể, cần thiết hơn, trong thời gian tới Nhóm nghiên cứu các vấn đề về giới trong hoạt động khuyến nông sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại 2 tỉnh Lào Cai và Phú Yên.
                                                                                      Minh Nhật
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên
         
, Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên
Quảng cáo