Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 37-2020

09/09/2020 02:29
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Thời kỳ đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi chủ yếu ở vùng núi; Thời kỳ giữa và cuối tuần, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây nam cấp 2 - 3.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 28 – 30 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất: 33 - 35 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 24- 26oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Hè Thu 2020: 23.949,76 ha
- Trà sớm (10/3 – 19/5/2020): diện tích: 2.698,5 ha; GĐST: thu hoạch xong
- Trà chính (20/5 – 10/6/2020): diện tích 14.498,3 ha; GĐST:  chín – thu hoạch
- Trà muộn (11/6– 19/7/2020): diện tích 6.752,96 ha; GĐST: trỗ - chín
Lúa Hè Thu đã thu hoạch được 12.714 ha, năng suất ước đạt 69,57 tạ/ha tại Tuy An (1.951ha), Đồng Xuân (1.173 ha), Tây Hòa (4.100 ha), Đông Hòa (2.350 ha), Sông Cầu (200 ha), Sông Hinh (865 ha), Sơn Hòa (280 ha), Phú Hòa (1.795 ha).
* Lúa vụ Mùa 2020: đã gieo sạ 3.561ha
- Trà sớm (1/7/2020 – 15/7/2020) đã gieo sạ khoảng 3.561 ha, GĐST: Mạ - đòng, giống: ML 48, ML49, ML 213, ĐV108 tại huyện Sông Hinh (120 ha), Tuy An (1.454 ha), Đồng Xuân (510ha), Sông Cầu (1.000 ha), Sơn Hòa (477 ha).
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2020-2021): 22.549 ha.  GĐST: Cây con – vươn lóng
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 27.550,6 ha. GĐST: Phát triển thân lá – tích lũy tinh bột
- Rau các loại (2020): 1.668 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 1.444 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô: 955,5 ha. GĐST: mầm – trổ cờ, phun râu
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

 
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Hè Thu 2020 gieo sạ được 23.949,76 ha, GĐST: trỗ - thu hoạch có xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại như:
- Bệnh khô vằn gây hại diện tích nhiễm 16 ha, TLB 10 – 25 % cây, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 9 ha, TLB 5 - 15% cây; diện tích nhiễm trung bình 7 ha, TLB 20 – 25 % cây, GĐST trỗ - thu hoạch, tại huyện Tuy An.
- Bệnh lem lép thối hạt gây hại diện tích nhiễm 16 ha, TLB 6 – 18 % hạt, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 12 ha, TLB 6 - 9% hạt; diện tích nhiễm trung bình 4 ha, TLB 12 – 18 % hạt, GĐST trỗ - thu hoạch, tại huyện Tuy An.
- Bệnh đốm nâu gây hại diện tích nhiễm trung bình 12 ha, TLB 22 – 40 % lá; GĐST chín – thu hoạch tại huyện Tuy An.
- Chuột gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha TLH 5 – 10 % dảnh GĐST đòng – trỗ tại huyện Tuy An.
- Bệnh thối bẹ gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha TLB 5 – 10 % cây, GĐST trỗ – chín sữa tại huyện Tuy An.
- Bệnh thối thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha TLB 5 % cây, GĐST chín sáp tại TP. Tuy Hòa.
- Bọ xít đen gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha, mật độ 10 – 12 con/m2, GĐST trỗ – chín sáp tại TP. Tuy Hòa.
- Sâu đục thân gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,6 ha, TLH 4 % bông bạc, GĐST chín sáp tại huyện Sơn Hoà.
- Ngoài ra, còn có sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng… phát sinh rải rác trên cây lúa ở GĐST trỗ - chín sáp.
* Lúa vụ Mùa 2020: Bọ trĩ, sâu cuốn lá ... xuất hiện rải rác với mật độ thấp.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,7 ha, TLB  5-10 % cây, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy  gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 13 – 15 con/ m2 tại huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá gây hại xà lách, sâu tơ gây hại rau cải, bệnh đốm mắt cua gây hại rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2,7 ha mật độ 2 – 4 con/m2, GĐST  cây con – trỗ cờ, phun râu tại  Tp. Tuy Hòa, Sông Hinh, Tuy An.
Ngoài ra, Sâu đục thân còn xuất hiện rải rác với mật độ thấp.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Hè Thu 2020: một số đối tượng sinh vật gây hại như bệnh khô vằn, thối thân, lem lép thối hạt,... sẽ tiếp tục gây hại trong giai đoạn đến.
- Lúa vụ Mùa 2020: bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh gây hại.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Trên cây lúa:
+ Lúa Hè Thu: Tăng cường công tác điều tra phát hiện một số đối tượng như: bọ xít, rầy nâu, bệnh khô vằn, thối thân, bệnh lem lép thối hạt.... trên lúa trà muộn. Hướng dẫn phòng trừ kịp thời khi chúng có khả năng gây hại nặng.
+ Lúa vụ Mùa 2020: Tăng cường công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng có khả năng gây hại nặng.
- Trên cây rau: Tăng cường theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại.
- Cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con./.
 

Tác giả: Nguyễn Lê Lanh Đa
Quảng cáo