Khuyến nông Phú Yên: Bàn giao máy cuốn rơm cho cây lúa

07/12/2020 09:37
               
Hiện nay, tình trạng sau khi thu hoạch lúa thì lượng rơm, rạ vãi trên đồng ruộng do thu gom không hết vẫn đang là vấn đề chưa có hướng giải quyết nên bà con thường đốt gây ra ô nhiễm môi trường và làm chai cứng đất, giảm khả năng giữ nước, giữ phân bón,…. nhất là lãng phí nguồn thức ăn cho gia súc lớn. Để có hướng khắc phục tình trạng đốt rơm rạ, tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp nhất là dự trữ nguốn thức ăn cho gia súc, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 02 xã về đích nông thôn mới năm 2020; Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã hỗ trợ 04 máy cuốn rơm nhãn hiệu STAR MRS 0850  cho 12 hộ tham gia mô hình tại 02 xã An Ninh Tây, An Hòa Hải, huyện Tuy An, (đây là 02 xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2020) với vốn đối ứng của dân là 47% và của nhà nước hỗ trợ là 53%... Máy cuốn rơm này có kích thước 115 x 130 x 130cm, công suất trung bình 100 cuộn/giờ, trọng lượng cuộn rơm (khô) 8-15kg, tốc độ di chuyển khi làm việc 3-5km/h,…

 
Hộ tham gia mô hình phải  đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: Hoàn toàn tự nguyện tham gia mô hình; có nguyện vọng áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, có ý chí quyết tâm trong sản xuất; có đủ kinh phí đối ứng thực hiện mô hình…
         


Trung tâm Khuyến nông bàn giao máy cuốn rơm cho cây lúa tại xã An Ninh Tây, Tuy An
 
Theo ông Lâm Thái Quốc, hộ đăng ký tham gia mô hình cho biết: Máy cuốn rơm được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ là loại máy mới theo công nghệ Nhật Bản và có uy tín trên thị trường, qua tham khảo trong những năm gần đây thì máy cuốn rơm rất hiệu quả, rất cần thiết cho việc dự trữ thức ăn cho gia súc lớn và nhất là đỡ tốn công lao động sếp rơm rạ như trước đây, lại còn tiết kiệm được diện tích cất giữ rơm rạ.

 Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp huyện Tuy An, hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có 22 máy cuốn rơm phục vụ cho thu gom rơm, rạ sau thu hoạch với diện tích gieo sạ lúa  hơn 3.700ha/vụ trên toàn huyện, nhiều khi phục vụ không kịp với tiến độ thu hoạch của bà con, nên việc hỗ trợ máy cuốn rơm để thu gom rơm, rạ sẽ góp phần hạn chế tình trạng đốt rơm, rạ, góp phần bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại địa phương ,góp phần xây dựng nông thôn giàu đẹp./.
 
                                                                                           Phan Chân Thuyên
                                                                   Trạm Khuyến nông huyện Tuy An
, Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên
Quảng cáo