THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày 19-2022

11/05/2022 02:43
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, ngày nắng, nhiều mây, đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 24-26oC, cao nhất 30-32oC, ẩm độ 70-80%, lượng mưa phổ biến 20-50mm.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa Hè Thu: đã gieo sạ từ ngày 05/4 – 11/5/2022: diện tích 376 ha tại Sông Cầu (230 ha), Đồng Xuân (70 ha), Đông Hòa (61 ha), Tuy An (15 ha), GĐST: Mạ-đẻ nhánh.
- Sắn niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 22,6 tấn/ha.
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 23.329,8 ha tại Sông Hinh (9.000 ha), Đồng Xuân (3.800 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (328,8 ha). GĐST: cây con – phát triển thân lá.
- Mía niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch 16.994,3 ha/21.369 ha; trong đó, Đồng Xuân (1.400 ha/1.598 ha), Phú Hòa (550 ha/620 ha), Tây Hòa (381,8 ha/381,8 ha), Sơn Hòa (8.600 ha/12.400 ha), Sông Hinh (4.539 ha/4.589 ha), Sông Cầu (468,5 ha/468,5 ha), Tuy An (1.055 ha/1.117 ha); ước năng suất bình quân khoảng 62,9 tấn/ha.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 16.505 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.300 ha), Sơn Hòa (8.650 ha), Sông Cầu (250 ha), Tuy An (700 ha), Phú Hòa (350 ha), Tây Hòa (400 ha). GĐST: cây con – vươn lóng.
- Ngô: 765  ha. GĐST: 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu.
- Rau các loại: 2.050 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch
- Đậu các loại: 980 ha. GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa Hè Thu 2022
Hiện nay có bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng gây hại rải rác dưới mức nhiễm tại một số địa phương.
2. Cây rau các loại
- Rau cải ăn lá: Bọ nhảy gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,3 ha; mật độ (MĐ)10 – 20 con/m2 GĐST cây con – thu hoạch tại huyện Tuy An.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như  sâu tơ trên rau cải, bệnh đốm mắt của trên cây mồng tơi, sâu xanh da láng trên khổ qua... gây hại rải rác tại các địa phương khác.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 15,7 ha, mật độ 2 - 4 con/m2, giai đoạn sinh trưởng 3 đến 7 lá–trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (0,7 ha), thị xã Đông Hòa (2,7 ha), Sông Hinh (4 ha), Tuy An (0,3 ha) và Tây Hòa (8 ha).
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Lúa vụ Hè Thu 2022, xuất hiện một số đối tượng như chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ,... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau: Có các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối nhũn… tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.
3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – phát triển thân lá.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa: Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nôi dung sau:
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc lúa hè thu sớm, tăng cường theo dõi các đối tượng như: chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ... kịp thời tổ chức phòng trừ nếu có xu hướng phát triển mạnh và gây hại nặng.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 807/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. Tăng cường tổ chức công tác diệt chuột trong thời gian đến, triển khai thực hiện chiến dịch “Tháng diệt chuột”.
- Tăng cường công tác vệ sinh đồng ruộng, cày ải, bón vôi,… để chuẩn bị gieo sạ lúa vụ Hè Thu trà chính vụ.
2. Cây rau: đang giai đoạn cây con – thu hoạch, do đó đề nghị các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân xử lý đất sau khi thu hoạch để hạn chế sâu bệnh cho vụ sau. Tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP....
3. Cây ngô: Tiếp tục vận động các địa phương tuyên truyền áp dụng thực hiện công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 4/3/2021 tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo