Trung tâm Khuyến nông Phú Yên: Tổ chức các lớp tập huấn phổ cập kiến thức nông nghiệp cho huyện miền núi Sông Hinh

17/05/2022 02:58
Nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết để nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân tại các địa phương tại huyện miền núi Sông Hinh, trong tháng 5 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 06 lớp tập huấn phổ cập kiến thức sản xuất nông nghiệp cho 207 nông dân tại các xã Đức Bình Tây, Sơn Giang, Ea Bia, Ea Bá, Ea Bar, Ea Lâm.

Nội dung các lớp tập huấn được thực hiện theo yêu cầu từ thực tế sản xuất của nông dân tại địa phương như: Kỹ thuật trồng cây ăn quả, kỹ thuật phòng trị bệnh cho trâu, bò, trồng và chăm sóc cây lúa nước…

Ngoài ra Trung tâm Khuyến nông hiện đang xây dựng kế hoạch tổ chức 03 lớp tập huấn nhằm hướng dẫn kỹ thuật cho 104 hộ nông dân đồng bào thiểu số tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, là các hộ tham gia mô hình trình diễn sản xuất lúa nước tại cánh đồng mới san ủi công trình trạm bơm EaLâm II với diện tích 24,42ha, biết cách ngâm ủ giống, làm đất, gieo sạ, bón phân, nhận biết và phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc cây lúa trong suốt mùa vụ Hè Thu 2022 vì các hộ nông dân này chưa từng tham ghia trồng lúa nước trước đây nên việc tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”

image001
Lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa nước tại xã Ea Lâm,
huyện Sông Hinh

Tác giả: Phạm Minh Nhật - TTKN
Quảng cáo