Triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Tuy An và Đồng Xuân

12/07/2022 02:47
                    Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức các hội nghị tập huấn cấp tỉnh và tại các địa phương trong tỉnh để triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND. Ngày 24/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) đã mời Tiến sĩ.GVC Ngô Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM tham gia Hội nghị tập huấn được tổ chức tại Tuy An (dành cho đối tượng liên quan chủ yếu thuộc các huyện Tuy An và Đồng Xuân). Như vậy, việc phổ biến, tuyên truyền về chính sách của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND đã được triển khai đầy đủ cho tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, quá trình liên kết theo chuỗi giá trị giữa các tổ chức, đơn vị liên quan được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND, Hiện tại, một số DN, HTX cùng với đơn vị tư vấn đã và đang xây dựng kế hoạch và tiến hành ký kết hợp đồng để triển khai các dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.
       
          Hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung như: (1) phương pháp lập dự án liên kết theo chuỗi giá trị; (2) quy trình lập hội đồng thẩm định (cấp huyện) đối với các dự án liên kết theo chuỗi giá trị quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND; (3) đề xuất định hướng phương án xây dựng các mô hình liên kết áp dụng theo điều kiện và lợi thế của từng địa phương…

  
       

   Qua đó, giúp các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ hơn về các chính sách liên quan, từ đó biết cách vận dụng để chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất. 

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo