Kết thúc tiêm phòng Lở mồm long móng (LMLM) đợt 1/2022

12/07/2022 02:54
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2022. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có Thông báo tiêm phòng số 84/TB-CCCN&TY ngày 10/02/2022 để triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2022 và cung ứng vắc xin LMLM cho các huyện theo tiến độ tiêm phòng.
Có 09/09 huyện, thị xã, thành phố triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM trâu, bò đợt I/2022 với kết quả: Toàn tỉnh tiêm được 105.420 con/ 120.593 con tổng đàn trong diện tiêm phòng, đạt tỷ lệ 87%, cụ thể:
TT Địa phương Tổng đàn (con) Số tiêm phòng (con) Tỷ lệ (%)  
 
1 Tuy An 24.198 20.375 84  
2 Phú Hòa 15.157 13.850 91  
3 Tây Hòa 12.388 11.425 92  
4 Đông Hòa 4.515 4.100 91  
5 TP. Tuy Hòa 3.792 3.375 89  
6 TX. Sông Cầu 11.060 9.650 87  
7 Đồng Xuân 15.187 13.075 86  
8 Sơn Hòa 16.926 14.961 88  
9 Sông Hinh 17.370 14.609 84  
Tổng cộng 120.593 105.420 87  
 
Nhằm tạo miễn dịch cho đàn gia súc và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên trong quần thể để phòng bệnh LMLM trên gia súc; đảm bảo môi trường không chứa mầm bệnh, không cho dịch bệnh phát sinh, góp phần đưa ngành chăn nuôi phát triển bền vững các địa phương cần tăng cường công tác vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tiêm vắc xin phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc của  mình.

Tác giả: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Quảng cáo