THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 45 -2022

14/11/2022 09:08
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
- Trong tuần ngày nắng nhẹ, nhiều mây. Nhiệt độ không khí thấp nhất 23-20C, cao nhất 27-300C, ẩm độ 80-85%. Cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Mùa đã gieo sạ từ ngày 01/7 – 24/10/2022, đã gieo sạ 4.040 ha tại Sông Cầu (750 ha), Đồng Xuân (550 ha), Tuy An (1.667 ha), Sông Hinh (70 ha), Sơn Hòa (800 ha), Phú Hòa (158 ha), TP. Tuy Hòa (45 ha). Lúa đã thu hoạch 710 ha tại Sông Cầu (700 ha), Đồng Xuân (10 ha), ước năng suất 40 tạ/ha. GĐST: Đẻ nhánh – Thu hoạch.
Cơ cấu giống: ML48, ML49, BĐR 27, BĐR57, ANS1, PY8, PY10, Đài Thơm 8, ĐV108, MT10, QN9...
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 5.198 ha tại Sông Hinh (1.700 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Đồng Xuân (450 ha), Phú Hòa (190 ha), Sơn Hoà (1.500ha) ước năng suất 197 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 25%. GĐST: Hình thành tán – thu hoạch.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 22.275 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.426 ha), Sơn Hòa (13.000 ha), Sông Cầu (469 ha), Tuy An (1.405 ha), Phú Hòa (670 ha), Tây Hòa (450 ha). GĐST: Vươn lóng – chín.
- Ngô: 765 ha. GĐST: 3 đến 7 lá – trổ cờ, phun râu.
- Rau các loại: 1.795 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch.
- Đậu các loại: 905 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch.
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

 
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
  1. Cây lúa
           Lúa vụ Mùa 2022:
Bệnh đen lép hạt phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha, tỷ lệ bệnh: 6 - 8% hạt, cấp bệnh: 1 - 3, lúa giai đoạn chín sữa, tại An Mỹ, An Hòa Hải, An Hiệp; diện tích dưới nhiễm 8 ha, tỷ lệ bệnh: 2 - 4% hạt, cấp bệnh: 1 - 3, lúa giai đoạn trỗ - chín sữa, rải rác ở huyện Tuy An.
         Sâu đục thân phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,8 ha, tỷ lệ hại 5-10 % bông GĐST chín sữa – chín sáp tại huyện Sơn Hòa.
           Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác như chuột, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, , bệnh đen lép hạt, bệnh đốm nâu … gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên cây lúa ở GĐST đẻ nhánh – chín sáp tại huyện Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Tuy An, Sông Hinh và TX. Sông Cầu.
2. Cây rau các loại
          - Rau thập tự: Rệp muội gây hại ở giai đoạn cây con - gần thu hoạch, diện tích 3,0ha. Trong đó có:
          + 2,5ha dưới nhiễm, tỷ lệ hại: 5% cây.
          + 0,5ha nhiễm nhẹ, tỷ lệ hại: 10% cây.
          - Rau mồng tơi: Bệnh thối nhũn gây hại giai đoạn cây con với diện tích 1,0ha, tỷ lệ bệnh: 3% cây.
          Ngoài ra còn có một số đối tượng sinh vật gây hại dưới mức nhiễm như sâu tơ, bọ trĩ, bệnh héo vàng trên rau cải ăn lá và rau thập tự ... gây hại rải rác tại TP. Tuy Hòa và TX. Đông Hoà, Tuy An.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 3,1 ha, GĐST 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (1 ha), Sông Hinh (2 ha), Tuy An (0,1 ha).
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa Lúa vụ Mùa có một số đối tượng như chuột, sâu cuốn lá, bệnh đen lép hạt, khô vằn... tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau
Trong thời gian đến dự báo thời tiết sẽ có nắng nhẹ là điều kiện thuận lợi cho nông dân gieo trồng, sinh trưởng phát triển cũng như thu hoạch các loại rau; đồng thời có các loại sâu ăn lá, sâu tơ, rệp muội, bọ nhảy, bệnh thối nhũn vi khuẩn, … tiếp tục gây hại trên các loại rau.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – thu hoạch.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa
Trên cây lúa vụ Mùa cần tăng cường theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại như: sâu cuốn lá, bệnh khô vằn... ở giai đoạn đẻ nhánh; chuột, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh đen lép hạt, bệnh thối thân … ở giai đoạn đòng – chín hoàn toàn tại các địa phương.
2. Cây rau
Hiên nay nhiều địa phương làm đất để xuống giống rau vụ Đông Xuân sớm do đó khuyến cáo nông dân nên vệ sinh đồng ruộng, xử lý đất thật kỹ để hạn chế sâu bệnh, bên cạnh đó đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, hữu cơ, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng....
3. Cây ngô
Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô (theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021)./.

Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Quảng cáo