28/11/2016 09:19
28/11/2016 09:19
Nhằm phát huy hiệu quả lai tạo giống, nâng cao chất lượng đàn heo, Phú Yên đã triển khai kế hoạch quản lý heo đực giống để giám sát chất lượng đàn heo đực giống, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành Chăn nuôi theo hướng bền vững, hiệu quả và nâng cao giá trị gia tăng trong chăn nuôi.
28/11/2016 09:19
Thời gian qua, Phú Yên chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, qua đó triển khai một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc làm này chưa tạo được bước đột phá lớn

Trang 2 / 2
Quảng cáo