02/05/2018 02:43
Phiếu khảo sát, thăm do ý kiến, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
07/03/2018 02:08
Tiếp tục thực hiện nâng mức giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 2 lên mức độ 3 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên
05/02/2018 09:23

Trang 2 / 2
Quảng cáo