11/06/2020 02:35
Nước ta là nước nông nghiệp nhiệt đới, là một trong những nước dẫn đầu về xuất khẩu một số loại nông sản, nhưng tổn thất sau thu hoạch vẫn ở mức cao, 14% đối với lúa gạo, 25 - 30% với chăn nuôi, rau củ quả..., chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều loại nông sản “được mùa - mất giá” khiến cho người nông dân rơi vào cảnh lao đao.
29/05/2020 11:07
Triển khai Báo cáo công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, hợp đồng lao động; công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của đơn vị từ ngày 01/01/2018 đến tháng 5/2020
29/04/2020 02:38
27/04/2020 10:03
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020)
23/03/2020 09:22
Sông Hinh là một trong những huyện của tỉnh Phú Yên có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, toàn huyện có hàng chục hồ chứa và hồ thủy lợi có diện tích lớn (diện tích tối thiểu của mỗi hồ lên đến hàng chục ha mặt nước), được phân bố đều ở các địa phương. Bên cạnh đó thì huyện Sông Hinh tiếp giáp với 3 hồ thủy điện lớn: Phía Đông Bắc giáp hồ thủy điện Sông Ba Hạ, phía Đông Nam giáp với hồ thủy điện Sông Hinh, phía Tây giáp với hồ thủy điện Krông Năng. Tổng diện tích mặt nước có thể khai thác để nuôi trồng thủy sản nước ngọt lên đến hàng nghìn héc ta.
16/03/2020 11:00
11/03/2020 02:33
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2020)
20/02/2020 10:29
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 12 tháng 02 đến ngày 18 tháng 02 năm 2020)
03/02/2020 10:31
Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các địa phương phát triển chăn nuôi gà theo chuỗi phục vụ chế biến và xuất khẩu. Từng bước thay đổi căn bản ngành chăn nuôi gà theo hướng nâng cao giá trị, tăng khả năng cạnh tranh, tạo sản phẩm chăn nuôi an toàn và phát triển bền vững với các giải pháp sau:
30/01/2020 09:22
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2020)

Trang 3 / 13
Quảng cáo