15/01/2020 09:24
Đến xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh trong một dịp đi công tác, sau khi kết thúc công việc, tôi ngỏ ý với anh Chủ tịch Hội nông dân xã là muốn đi thăm một gương điển hình chăn nuôi giỏi của địa phương. Rất nhiệt tình, anh Lê Vĩnh Đông - Chủ tịch Hội nông dân xã đã giới thiệu và dẫn tôi đến nhà của anh Nguyễn Hoàng Duy tại thôn Vĩnh Giang, một nông dân chăn nuôi bò rất giỏi của xã.
02/01/2020 10:07
Là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có chiều dài bờ biển khoảng 189 km với nhiều eo vịnh, đầm, phá, và chiều dài sông, suối khoảng 2.600km với khoảng 41 hồ lớn, nhỏ, Phú Yên có đủ tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản kể cả nước mặn, lợ và ngọt. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng nuôi được đầu tư phát triển tại Phú Yên như tôm hùm, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá mú, lươn, chình,….
16/12/2019 02:50
16/12/2019 10:33
13/12/2019 09:13
Liên kết 4 nhà (Nhà nông, Nhà Doanh nghiệp, Nhà Khoa học, Nhà nước) cụm từ không còn mấy xa lạ đối với chúng ta. Mối liên kết này ra đời đã được 17 năm, đến bây giờ ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên vẹn và được phát triển mạnh mẽ trong công tác Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
09/12/2019 02:08
Công tác đào tạo, huấn luyện khuyến nông đã đóng góp vai trò chủ lực trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến nông, các đối tượng chuyển giao các cấp và hệ thống cộng tác viên khuyến nông ở các địa phương.
25/11/2019 07:49
Báo cáo số 86/BC-CCQLCL ngày 22/11/2019
22/11/2019 05:17
Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác cơ giới hóa vào sản xuất mía, đặc biệt là khâu trồng và bón phân cho mía, bằng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện Sơn Hòa đã triển khai mô hình Hỗ trợ thiết bị trong cơ giới hóa sản xuất mía tại xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.
19/11/2019 09:29
Chỉ sau 90 ngày chăm sóc theo đúng quy trình được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn, nông dân chăn nuôi bò thịt đã có lãi từ 2 - 2,5 triệu đồng/con.
13/11/2019 03:24
Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, năm 2019 Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã đầu tư, hỗ trợ cho xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân mô hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp với quy mô 05 máy cho 05 hộ dân tại địa phương tham gia thực hiện mô hình,đó là máy phun 3 trong 1, xới đất và phát cỏ.

Trang 4 / 13
Quảng cáo