11/10/2019 09:04
GCN số 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
11/10/2019 08:40
GCN số 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
10/10/2019 02:48
GCN số 30/2018/NNPTNT-PY ngày 21/7/2018.
10/10/2019 02:40
GCN số 30/2018/NNPTNT-PY ngày 21/7/2018
10/10/2019 02:32
GCN số 30/2018/NNPTNT-PY ngày 16/7/2018
09/10/2019 04:24
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 02 tháng 10 đến ngày 08 tháng 10 năm 2019)
08/10/2019 08:53
Đây là nội dung chính của chuyên đề nông nghiệp cho nông dân được Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Xuân phổ biến trong hội nghị, hội thảo tổ chức tại huyện Đồng Xuân cho hơn 120 nông dân tại địa phương tham dự.
03/10/2019 02:30
Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10 năm 2019
03/10/2019 09:18
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa phối hợp với Hợp tác xã DVNN Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa tổ chức Hội thảo, tham quan mô hình sản xuất lúa chất lượng được triển khai tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa cho 58 đại biểu là nông dân của huyện Đông Hòa và xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa tham dự.
02/10/2019 03:57
GCN 34/2016/QLCL-CN/TB

Trang 3 / 23
Quảng cáo