Thông báo Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước định kỳ các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên, Đợt 22, ngày 12/8/2019

19/08/2019 09:50
Thông báo Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước định kỳ các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên, Đợt 22, ngày 12/8/2019

Tải về

Quảng cáo