PHIẾU KHẢO SÁT, THĂM DÒ Ý KIẾN
(02/05/2018 14:40:45)
Phiếu khảo sát, thăm do ý kiến, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Các tin bài khác:

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên; thời gian tổ chức bán tài liệu, thu lệ phí thi và tổ chức ôn tập
(18/09/2018 10:50:47)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên; thời gian tổ chức bán tài liệu, thu lệ phí thi và tổ chức ôn tập,

Các hình ảnh khác:Quảng cáo