Tham gia góp ý Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

14/09/2019 11:38
Tham gia góp ý Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng  Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về

Quảng cáo