Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi và sản xuất giống tôm nước lợ; nuôi tôm hùm và cá biển tại Phú Yên năm 2019

16/09/2019 09:42
Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi và  sản xuất giống tôm  nước lợ; nuôi tôm hùm và cá biển tại Phú Yên năm 2019

Tải về

Quảng cáo