Thông báo về việc điều chỉnh nội dụng của Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

06/04/2021 09:03
Thông báo về việc điều chỉnh nội dụng của Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

Tải về

Quảng cáo