Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thuộc dự án Quy hoạch tỉnh Phú Yên”

25/03/2022 08:42
Sáng ngày 24/3/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến về Hội thảo chuyên đề Thực trạng và phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thuộc dự án Quy hoạch tỉnh Phú Yên”.
Tại các điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố và đại diện các Viện: Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam, Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Nghiên cứu thiên tai và môi trường, Trường Đại học Thủy lợi. Sau khi nghe báo cáo của Công ty tư vấn Subana Jurong báo cáo tình hình thực trạng, tổng quan về liên kết ngành trong sự phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên và dự báo tác động của hoạt động phát triển, thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan trong điều kiện biến đổi khí hậu và đề ra định hướng, giải pháp về quy hoạch thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý từ các cơ quan chức năng của Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi, các sở, ban, ngành và các địa phương. Kết thúc hội thảo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, địa phương và yêu cầu đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện, triển khai trong thời gian tới.

Tác giả: Chi cục Thủy lợi
Quảng cáo