Đánh giá, phân hạng 9 sản phẩm OCOP năm 2022

12/04/2022 08:12
         
        Tiếp nhận Trờ trình đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 của UBND huyện Tuy An và Phú Hòa đối với 9 sản phẩm của địa phương.
         Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sao cho các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP tỉnh Phú Yên năm 2022, gồm có 09 sản phẩm của 2 chủ thể như sau: (1) Nước mắm nhỉ Mỹ Quang thuộc huyện Tuy An; (2) Trái khóm Đồng Din, (3) Bánh khóm Đồng Din, (4) Khóm sấy Đồng Din, (5) Giấm khóm Đồng Din, (6) Rượu khóm Đồng Din, (7) Măng sấy Đồng Din, (8) Lá giang sấy Đồng Din, (9) Nước rửa chén sinh học Đồng Din thuộc huyện Phú Hòa.
        Sáng ngày 07/4/2022, thành viên Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất và chế biến của 09 sản phẩm, các sản phẩm này đều có tiềm năng đạt 03 sao trở lên.
            
        Chiều ngày 07/4/2022, tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sao cho các sản phẩm đăng ký tham gia OCOP tỉnh Phú Yên đợt 1 năm 2022. Ông Nguyễn Lý Nguyên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng - Chủ trì hội nghị.
        Sau khi nghe các chủ thể trình bày, giới thiệu sơ bộ về sản phẩm của mình. Các thành viên Hội đồng và chuyên gia tư vấn đã có ý kiến, trao đổi về hồ sơ các sản phẩm. Sau đó các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tiến hành chấm điểm theo bộ tiêu chí theo quy định.
      Các thành viên Hội đồng OCOP cấp tỉnh thống nhất đề nghị trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên năm 2022 cụ thể như sau:
  1. 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 04 sao của HTX NN KDTH Đồng Din, huyện Phú Hòa: Trái khóm Đồng Din và Khóm sấy Đồng Din.
  2. 07 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 03 sao, gồm: Sản phẩm Nước mắm nhỉ Mỹ Quang của hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến, mua bán "Nước mắm Mỹ Quang" thuộc huyện Tuy An và 06 sản phẩm của HTX NN KDTH Đồng Din, huyện Phú Hòa: Bánh khóm Đồng Din, Giấm khóm Đồng Din, Rượu khóm Đồng Din, Măng sấy Đồng Din, Lá giang sấy Đồng Din và Nước rửa chén sinh học Đồng Din.

Tác giả: Huyền Trinh - Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo