Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động trong phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023

24/11/2022 11:17

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã cơ bản được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm cho tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, tổng đàn gia súc, gia cầm tái đàn tăng mạnh, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, chăn nuôi an toàn sinh học còn rất hạn chế; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng mạnh; thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh.
Để chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định.
Theo đó, Chi cục đã tham mưu Ủy ban tỉnh cấp 12.000 lít thuốc sát trùng  và 11 tấn Sodium Chlorite để tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật. Đồng thời, đã kết thúc tiêm phòng đợt chính đối với vắc xin Lở mồm long móng đợt 2/2022 với kết quả tiêm được 99.344 con/ 133.566 con tổng đàn trong diện tiêm phòng, đạt tỷ lệ 87% và đang tiếp tục tiêm bổ sung. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các loại dịch bệnh nguy hiểm, nguy cơ, nguyên nhân phát sinh, giải pháp phòng, chống dịch bệnh và tham mưu xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2023.


Tác giả: Chi cục Chăn nuôi và Thú y