Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh những tháng cuối năm 2023

14/09/2023 08:45
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã cơ bản được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm cho tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, tổng đàn gia súc, gia cầm tái đàn tăng mạnh, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, chăn nuôi an toàn sinh học còn rất hạn chế; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng mạnh; thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh.
Để chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban tỉnh phân bổ 12.000 lít thuốc sát trùng để tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật. Tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2/2023. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các loại dịch bệnh nguy hiểm, nguy cơ, nguyên nhân phát sinh, giải pháp phòng, chống dịch bệnh và tham mưu xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024.

Tác giả: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Quảng cáo