Khuyến cáo an toàn trước nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Phú Yên

15/11/2023 11:46
BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai
Khuyến cáo an toàn trước nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Phú Yên
VPTT BCĐ Quốc gia về Phòng chống thiên tai