Kế hoạch Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2023 (Lần 2)

17/11/2023 11:52
Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2023 (Lần 2)

 

 
Dự kiến vào ngày cuối tháng 11, UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp nhà đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2023 (Lần 2)
- Thành phần tham gia:
       + Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBMTTQVN tỉnh.
       + Lãnh đạo UBND tỉnh.
       + Lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.
       + Lãnh đạo các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh.
       + Các cơ quan thông tấn báo chí.
- Thời gian gian (dự kiến): 01 buổi ngày cuối tháng 11 năm 2023 (thời gian chính thức sẽ thông báo sau theo Giấy mời ban hành)
- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Phú Yên (07 Độc Lập, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Tải về

Tác giả: Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Tấn Hổ
Quảng cáo