Phóng sự phát thanh về công tác tuyên truyền, phổ biến, chủ động hướng dẫn người dân, tổ chức tra cứu, truy cập hồ sơ thủ tục hành chính và Phiếu khảo sát sự hài lòng

20/11/2023 02:11
                  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1759, ngày 19/4/2023 về việc áp dụng và nhân rộng một số sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; Chi cục Kiểm lâm niêm yết công khai trên Bảng thông báo tại Văn phòng Chi cục để phổ biến và hướng dẫn 02 giải pháp ứng dụng: Quét mã QR để tra cứu thông tin TTHC và ứng dụng Gôgle Foem và mã QR để triển khai phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị.
                  Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc CCKL và các đơn vị trực thuộc đã có những cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và đạt được những kết quả nhất định. Hiện nay, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm: gồm 16 bộ thủ tục hành chính (theo Quyết định số 240 ngày 06/3/2023 và QĐ số 398 ngày 4/4/2023 của UBND tỉnh PY về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản. Tất cả đều được đăng tải qua mã QR và trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở NN và PTNT, CCKL, các đơn vị KL trực thuộc để tổ chức, cá nhân truy cập, thực hiện nộp hồ sơ TTHC 1 cách dễ dàng, thuận tiện.
                  Khi thực hiện các Thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp sẽ được công chức hướng dẫn thực hiện quét mã QR được dán tại VP Chi cục và các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc để tra cứu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lâm nghiệp như: Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; Cấp mã số cơ sở nuôi trồng các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hoang dã; Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng thông thường…, Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về hồ sơ, thủ tục, quy trình cũng như căn cứ thực hiện để người dân, tổ chức biết, thực hiện

                  Sau khi thực hiện tra cứu thông tin xong, người dân sẽ thực hiện quét mã QR để đánh giá mức độ hài lòng về quá trình thực hiện. Nội dung đánh giá mức độ hài lòng của người dân như: Thời gian xử lý hồ sơ; thời gian trả kết quả; thái độ ứng xử của công chức hướng dẫn; mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính và ý kiến của người dân để cải thiện chất lượng phục vụ trong giải quyết TTHC;
                  Phỏng vấn đại diện người dân: Tôi là người dân đến từ huyện Tuy An, đến CCKL đến thực hiện thủ tục hành chính về cung cấp mã số vật nuôi. Tôi đã được các anh chị ở đây hướng dẫn rất tận tình, rõ ràng. Tôi đã thực hiện thủ tục bằng quét mã QR trên điện thoai, công việc đã kết thúc nhanh chóng, thuận tiện; thủ tục rất đơn giản. Tôi rất may mắn và hài lòng khi thực hiện theo thủ tục như thế này. Tôi nghĩ việc này nên nhân rộng và sẽ tuyên truyền cho bà con đăng ký thủ tục trên điện thoại giống tôi để thuận tiện và nhanh chóng hơn so với trước kia.
                  Phần kết: Thời gian qua, việc ứng dụng mã QR trong giải quyết thủ tục hành chính tại CCKL đã được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, mang lại hiệu quả trong công việc. Trong thời gian đến Chi cục Kiểm lâm sẽ phấn đấu hơn nữa về công tác tuyên truyền phổ biến, chủ động hướng dẫn người dân, doanh nghiệp ứng dụng mã QR trong tra cứu, truy cập hồ sơ thủ tục hành chính và Phiếu khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân nhầm nâng cao chất lượng cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị cũng như góp phần nâng cao CCHC của tỉnh PY.

Tải về

Tác giả: Bà Lê Thị Hạnh- Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm
Quảng cáo