CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NGÀY 23/11/2023

24/11/2023 06:05
CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NGÀY 23/11/2023         
          Tính đến ngày 23/11/2023, toàn tỉnh có tổng số 231 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên của 102 chủ thể (gồm 09 sản phẩm đạt 4 sao; 220 sản phẩm đạt 3 sao (trong đó, có 01 sản phẩm Trà Diệp hạ châu đã đạt OCOP 03 sao năm 2020, sắp hết hạn, trình đánh giá lại); 02 sản phẩm trên địa bàn TP Tuy Hòa đạt trên 70 điểm, thống nhất trình Hội đồng OCOP cấp tỉnh); trong đó có 18 HTXNN chiếm 18%; 17 doanh nghiệp chiếm 17% và 67 hộ kinh doanh chiếm 66%.
           Trong đó, năm 2023, số lượng sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 03 sao trở lên là 162 sản phẩm.


 

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo