Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2024

15/05/2024 10:43
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2024. Thời gian dự kiến 01 buổi, vào cuối tháng 5/2024. Địa điểm dự kiến tại Khách sạn Sala Grand Tuy Hòa (Số 09 Độc Lập, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
 
              Thành phần tham dự hội nghị dự kiến khoảng 120 đại biểu, gồm: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và các Ban thuộc HĐND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; lãnh đạo các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
              Theo đó, nội dung hội nghị sẽ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2024 và định hướng phát triển trong thời gian tới; báo cáo kết quả Chỉ số PCI năm 2023; kết quả triển khai hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin, giải đáp, thảo luận cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và ổn định sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
              Hội nghị nhằm trao đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thể hiện vai trò của chính quyền tỉnh đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
 

TT Nội dung Thực hiện
I Trước Hội nghị
1 Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Văn phòng UBND tỉnh
2 Truyền thông về Hội nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh
3 Xây dựng kịch bản Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Gửi Phiếu, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp (thông qua các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp) và gửi các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan để trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan theo lĩnh vực phụ trách trả lời các câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan
6 Chuẩn bị công tác hậu cần (Giấy mời, nước, hoa, banner, bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh…) Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Văn phòng UBND tỉnh
II Tại Hội nghị  
1 Đón tiếp đại biểu Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Văn phòng UBND tỉnh
2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng UBND tỉnh
3 Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
4 Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh trong những tháng đầu năm 2024 và định hướng phát triển trong thời gian tới; báo cáo kết quả Chỉ số PCI năm 2023; kết quả triển khai hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 Đối thoại Lãnh đạo UBND tỉnh (Chủ trì); Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; Các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp và Doanh nghiệp
6 Giải lao  
7 Tiếp tục đối thoại Lãnh đạo UBND tỉnh (Chủ trì); Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; Các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp và Doanh nghiệp
8 Kết luận Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh

 


 

Tải về

Tác giả: Văn phòng Sở
Quảng cáo