Về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ hạng IV lên hạng III của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên năm 2024

12/06/2024 09:41
Quảng cáo