Danh bạ

I. Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3841664; Fax: 0257.3842456;
Email:  sonnptnt@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
I Lãnh đạo Sở      
1 Nguyễn Trọng Tùng Giám đốc 0257.3556548 0905122908
2 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc 0257.3841069 0838101717
3 Đặng Thị Thủy Phó Giám đốc 0257.3841413 0905686579
4 Lữ Ngọc Lâm Phó Giám đốc   0989955589
5 Lê Văn Bé Phó Giám đốc   0914046726
II Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ      
1 Văn phòng   0257.3841664  
1 Nguyễn Thanh Hiếu Phó Chánh văn phòng 0257.3818768 0935294979
2 Nguyễn Thị Minh Thư Phó Chánh văn phòng 0257.3841664 0911384567
2 Phòng Tổ chức - Cán bộ   0257.3843440  
1 Trần Văn Đông Trưởng phòng 0257.3841765 0918181040
2 Nguyễn Thị Thanh Thu Phó trưởng phòng   0384340989
3 Ngô Đình Toàn Phó trưởng phòng 0257.3843440 0905777726
3 Thanh Tra Sở   0257.3841244  
1 Nguyễn Thành Chánh thanh tra 0257.848286 0914550869
2 Nguyễn Lực Phó Chánh Thanh tra   0914433097
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính   0257.3842000  
1 Phạm Ngọc Minh Trưởng phòng   0903551214
2 Trương Thị Thúy Vân Phó trưởng phòng   0907969448
3 Nguyễn Hữu Thiêng Phó trưởng phòng   0985802627
 
III.Các đơn vị trực thuộc Sở
1. Chi cục Thuỷ lợi 
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3842173; Fax:0257. 3842174; Email: cctloi-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Phạm Chí Toàn Chi cục trưởng 0257.3841744 0914057168
2 Lê Thanh Tú Phó Chi cục trưởng 0257.3842173 0384227976
 
 2. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3845679; Fax:0257.3841445;      Email: ccqlcluong-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Hân Phó chi cục trưởng phụ trách 0257.3843201 0905137440
         
 
3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: số 48A, Nguyễn Tất Thành, phường 2,  TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3827357; Fax: 0257.3836238; Email: ccttbvtvat@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Minh Chi cục trưởng 0257.3823721 0913933179
2 Trương Quang Tưởng Phó Chi cục trưởng   0985380396
 
4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Địa chỉ: số 48A, Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823.276; Fax: 0257.3820937; Email:cccnvty-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Lâm Chi cục trưởng 0257.3836754 0935848357
2 Trương Văn Bình Phó chi cục trưởng   0903572628
3 Nguyễn Văn Hòa Phó chi cục trưởng   0905319725
 
5. Chi cục Kiểm lâm
Địa chỉ: số 48, Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823820; Fax: 0257.3827573; Email: ccklphuyen@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Huỳnh Xuân Quang Phó chi cục trưởng   0834339962
2 Nguyễn Văn Toàn Phó chi cục trưởng   0913442130
 
6. Chi cục Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3843542; Fax: 0257.3841367; Email: ccptnttpyen-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Đức Thắng Chi cục trưởng 0257.2211917 0914737571
2 Tô Đinh Mỹ Phó chi cục trưởng 0257.3843543 0974958940
 
7. Chi cục Thủy sản
Địa chỉ: 01, Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: ; Fax: 0257.3842676; Email: cctloi-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Đào Quang Minh Chi cục trưởng 0257.3818630 0913452255
2 Phan Thị Ánh Ngà Phó chi cục trưởng   0914068680
3 Lê Thị Hằng Ngà Phó chi cục trưởng   0913243739
 
8. Trung tâm Khuyến nông
Địa chỉ: Trần Hào – Phường 9 – TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên
Điện thoại: 0257.3841173; Email: ttkn.snnptnt@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Trương Văn Tuấn Giám đốc 0257.3848540 0905821398
2 Nguyễn Khắc Tân Phó Giám đốc 0257.3842271 0914072184
3 Huỳnh Thị Kim Nga Phó Giám đốc   0979837270
 
9. Trung tâm Giống nông nghiệp Phú Yên
Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3842132; Email: ttgnn.snnptnt@phuyen.gov.vn.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Trần Hưng Lợi Giám đốc 0257.3600535 0914003757
2 Đỗ Thị Mộng Cầm Phó Giám đốc 0257.3848509 0358559989
3 Ngô Xuân Lai Phó Giám đốc 0257.3842317 0977678799
 
10. Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 17 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú yên;
Điện thoại: 0257.3841545; Fax; 0257.3841545; Email: ttqhtke-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Trần Hưng Lợi Giám đốc 0257.3600535 0914003757
 
11. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ: 239, Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3823195; Fax: 0257.3828487; Email: ttnsvvmtnt-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hồ Hữu Như Giám đốc 0257.3838835 0914068576
         
 
12.Ban quản lý dự án SFM tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 17 Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú yên;
Điện thoại: ...........; Fax: .............; Email: bcdalndajica2-sonn@phuyen.gov.vn.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Tô Thành Lê Giám đốc   0983861267
         
 
13. BQL Rừng phòng hộ Sông Hinh
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3858132; Fax:0257.3858132; Email: brphshinh-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Đặng Việt Bắc Phó Giám đốc phụ trách 0257.3505345 0985385922
         
 
14. BQL Rừng phòng hộ Tây Hòa
Địa chỉ: thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3590452; Fax: 0257.3590452; Email: brphthoa@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Đào Ngọc Dũng Giám đốc 0257.3505345 0942003967
         
 
15. BQL Rừng phòng hộ Sơn Hòa
Địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3861008; Fax: ; Email: bqlrphshoa-sonn@phuyen.gov.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Toàn Phó Giám đốc điều hành   0913442130
         
 
16. BQL Rừng phòng hộ Sông Cầu
Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3875273; Fax: 0257.3875273; Email: bqlrungphsc@yahoo.com.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Phạm Ngọc Minh Giám đốc   0903551214
         
 
17. BQL Rừng phòng hộ Đồng Xuân
Địa chỉ: KP Long An, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;
Điện thoại: 0257.3872110; Fax:0257.3872545; Email: bqldongxuan@gmail.com.
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Nguyễn Trung Háo Giám đốc   0905339906
 
18. Ban quản lý cảng cá
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hà Viên Giám đốc   0978015411
 
19. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Địa chỉ: 171 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Huỳnh Văn Mạnh Giám đốc   0914003978
         
 
20. Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 64, Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Hồ Văn Nhân Phó Chánh văn phòng   0918953565
         
 
 
 
 
 
Quảng cáo