Thành công nhờ mạnh dạn đầu tư đối tượng nuôi mới
(14/01/2021 08:17:02)
Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình theo hướng riêng của mình, anh Phan Văn Đính thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu không ngừng tìm hiểu, tham khảo các mô hình, đối tượng nuôi...

Các hình ảnh khác:Quảng cáo