Tổ chức chuyến đi học tập ngoài tỉnh năm 2024 cho nông dân
(11/07/2024 13:42:53)
Do đặc thù vị trí địa lý nên trong số các địa phương của tỉnh Phú Yên, huyện Sông Hinh là vùng đất có khí hậu giao thoa giữa vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, có địa hình và thổ nhưỡng...

Các hình ảnh khác:Quảng cáo