MÍA ĐƯỜNG PHÚ YÊN: CẢI TIẾN ĐỂ THÍCH ỨNG
(12/10/2021 11:04:30)
Ngay sau khi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) chính thức có hiệu lực, theo đó không giới hạn lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN và áp dụng mức thuế nhập khẩu 5% đã tạo ra một nghịch...

Các hình ảnh khác:Quảng cáo