Khuyến nông Phú Yên:  Hỗ trợ máy phun 3 trong 1 cho nông dân huyện Đồng Xuân
(13/11/2019 15:24:28)
Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, năm 2019 Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã đầu tư, hỗ trợ cho xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân mô hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp với quy mô 05 máy cho...
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  giải quyết  thủ tục hành chính
(18/02/2019 14:05:33)
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Các hình ảnh khác:Quảng cáo