29/05/2023 03:31
09/03/2023 11:04
06/01/2023 09:47
18/11/2022 03:29
09/11/2022 05:00
07/10/2022 06:12
03/10/2022 08:13
30/09/2022 10:14
27/09/2022 04:15
15/09/2022 10:57
“Ông Vàng nông thôn mới” hay “ông Vàng văn hóa” là những tên gọi thân mật mà người dân ở thôn Tư Thạnh, xã An Lĩnh, huyện Tuy An dành cho ông Đặng Ngọc Vàng. Mặc dù kinh tế gia đình không mấy khá giả, nhưng ông Vàng đã tự nguyện hiến 1.000m2 đất sản xuất để xây dựng nhà văn hóa thôn, giúp người dân trong thôn có nơi sinh hoạt văn hóa thuận tiện.

Trang 1 / 3
Quảng cáo