29/06/2022 03:15
19/04/2022 04:52
12/04/2022 08:12
01/04/2022 10:40
25/03/2022 10:17
22/03/2022 04:16
Từ ngày 11/3/2022 đến ngày 21/3/2022 UBND huyện Tây Hòa tổ chức lễ công bố các xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong và Hòa Tân Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
19/03/2022 08:10
Trong 2 ngày (18/3-19/3/2022), UBND huyện Phú Hòa tổ chức lễ công bố xã Hòa An, Hòa Trị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
19/03/2022 08:13
Ngày 11/3/2022, UBND huyện Tây Hòa tổ chức lễ công bố xã Hòa Mỹ Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
27/08/2019 09:12
20/06/2017 10:36
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.

Trang 1 / 2
Quảng cáo