01/07/2020 08:02
Theo thông lệ như mọi năm, vào mùng 4 Tết lãnh đạo huyện Tuy An cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện tổ chức đi thăm đồng đầu năm, kiểm tra sâu bệnh hại trên cây lúa để có các khuyến cáo kịp thời cho bà con nông dân trong sản xuất vụ Đông Xuân; đồng thời thăm, chúc Tết và làm việc với các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện để động viên và chỉ đạo sản xuất được kịp thời.
13/07/2017 03:14
Nghề nuôi tôm nước lợ ở Phú Yên bắt đầu hình thành từ năm 1986 ở xã Hoà Hiệp Nam huyện Đông Hoà dưới dạng nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến ( con giống thu ngoài tự nhiên, cho ăn thức ăn tươi, chưa qua chế biến ).

Trang 1 / 1
Quảng cáo