11/07/2024 01:42
Do đặc thù vị trí địa lý nên trong số các địa phương của tỉnh Phú Yên, huyện Sông Hinh là vùng đất có khí hậu giao thoa giữa vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, có địa hình và thổ nhưỡng thích hợp phát triển các loại cây ăn quả, nhất là “cây tỷ phú”: cây sầu riêng.
11/07/2024 09:14
10/07/2024 11:13
12/07/2024 03:02
Bằng tư duy sáng tạo, cách làm đổi mới, cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung sức, đồng lòng của người dân, diện mạo nông thôn của tỉnh đã khoác lên chiếc áo mới, từng bước hướng tới mục tiêu nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh.
08/07/2024 08:43
04/07/2024 05:45
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Yên - Đắk Lắk đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai, vận hành, điều tiết lũ các hồ chứa thuỷ điện (nhà máy thuỷ điện) trên lưu lực sông giữa 02 tỉnh (Phú Yên - Đắk Lắk).
02/07/2024 02:17
Nhằm giảm phát thải KNK, ngành nông nghiệp đã đề xuất và áp dụng các giải pháp như: giải pháp chuyển đổi đất lúa và áp dụng tưới tiêu chủ động, giải pháp cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trâu bò và sử dụng các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi bằng khí sinh học, thu gom và sản xuất phân bón hữu cơ, giải pháp quản lý đất và sử dụng phân đạm hợp lý...
03/07/2024 03:08
21/06/2024 01:49
10/06/2024 09:38

Trang 1 / 29
Quảng cáo