21/11/2022 03:28
Tháng 12 năm 2019, từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa và UBND xã Hòa Mỹ Tây triển khai mô hình trồng thâm canh mít giai đoạn 2019 – 2022
18/11/2022 03:29
21/11/2022 03:26
Sơn Định là xã có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển trồng các loại cây ăn quả, tuy nhiên việc phát triển cây ăn quả hiện nay trên địa bàn còn manh mún, nhỏ lẻ.
09/11/2022 05:00
02/11/2022 03:43
Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên là một huyện miền núi với thế mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có nhiều nông dân chú trọng vào việc thay đổi cách thức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, trong số đó nổi lên là hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn tại thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
22/10/2022 04:36
17/10/2022 03:28
07/10/2022 06:12
07/10/2022 05:20
06/10/2022 04:15
Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân huyện Tuy An tổ chức Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng cơ giới hóa và tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp” trên địa bàn huyện Tuy An cho 130 đại biểu là nông dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuy An đã tham dự.

Trang 1 / 21
Quảng cáo