02/04/2019 04:55
08/03/2019 09:25
Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ
20/02/2019 03:56
Công bố sản phẩm cơ sở Yến Hiệp
04/01/2019 07:52
Cua biển là một trong những đối tượng thuỷ sản nuôi có giá trị cao về mặt dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế. Để nghề nuôi cua biển phát triển bền vững và hiệu quả, vừa qua Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã xây dựng và triển khai mô hình nuôi cua biển thương phẩm gắn với chuỗi liên kết sản xuất năm 2018 tại xã Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà, với quy mô 2,25 ha (22.500 con giống cua biển) cho 03 hộ dân tham gia thực hiện.
24/10/2018 01:37
Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018
18/05/2018 10:10
16/05/2018 03:33
Sở Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh những ý kiến đánh giá của quý vị sau khi giải quyết công việc tại Sở.
23/03/2018 09:37
Một thời gian dài ở vùng miền núi tồn tại hai cách hiểu khác nhau về việc xét hoàn thành tiêu chí 13 trong bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Một cho rằng, xã có hợp đồng tiêu thụ nông sản cho đại đa số hộ dân trong xã thì vẫn được tính là hoàn thành tiêu chí này. Hai lại khẳng định, có hợp đồng tiêu thụ nông sản nhưng không có HTX thì vẫn không đủ điều kiện hoàn thành tiêu chí 13.
12/01/2018 04:53
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
08/11/2017 09:37
Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp cho Hộ kinh doanh Hoàng Tiến
Quảng cáo