24/09/2019 07:49
Trung tâm Khuyến nông vừa phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Tuy An tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề cho nông dân: Sử dụng thức ăn công nghiệp gắn với chuỗi cung cầu trong nuôi trồng thủy sản tại huyện Tuy An.
20/09/2019 10:43
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã Hòa Trị 2 được chú trọng, quan tâm đầu tư đúng mức, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Trị 2 trong việc triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trong xã.
17/09/2019 08:31
16/09/2019 09:49
16/09/2019 09:42
16/09/2019 09:37
16/09/2019 09:34
14/09/2019 11:38
11/09/2019 03:36
GCN số 45/2019/NNPTNT-PY ngày 17/7/2019
10/09/2019 08:35
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa tổ chức giao 78 con dê giống cho 10 hộ dân ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa và xã An Dân, huyện Tuy An; trong đó bao gồm 10 con dê đực Boer giống và 68 con dê cái Bách Thảo giống, với kinh phí thực hiện hơn 230 triệu đồng.

Trang 2 / 10