19/08/2019 09:50
15/08/2019 03:06
Trung tâm Khuyến nông Phú Yên vừa tổ chức lớp tập huấn tại hiện trường với nội dung: Hướng dẫn và thực hành một số biện pháp phòng trừ ruồi đục quả trên cây trồng cho 28 học viên là nông dân huyện Phú Hòa.
15/08/2019 09:48
CẢNH BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG
14/08/2019 03:53
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 07 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2019)
13/08/2019 11:17
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
13/08/2019 11:13
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
13/08/2019 11:05
GCN 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016
08/08/2019 09:11
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 06 tháng 8 năm 2019)
07/08/2019 10:22
02/08/2019 04:27
Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho nông dân, đáp ứng chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn phổ cập như trước đây, trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông đã đẩy mạnh việc thực hiện các lớp tập huấn tại hiện trường cho nông dân tại các địa phương trong tỉnh
Quảng cáo